Playlist

Adidas

Play Until They Can’t Look Away
  • Play Video
CreditsCredits
VFX
VFX: The Mill
Creative Director: Ricky Weissman
VFX Producer: Dave Moore, Rose Harding
2D Lead: Alexis Da Camara
2D Shoot Attend: Lester Brown
2D Shoot Attend: Kevin Jones
Senior Compositor: Sabanayagam Veerasekaran
Associate Producer: Archana Venkatachalam
Comp Lead: P V Gopi
Compositor: Haris V K, Pavan Dinkar Gurhalkar
Junior MatchMove: Kunnath Madhu Aswathi
Senior Roto Anim: Bineesh T P, Kiran Kharge
Roto Key Artist: Appu Gowda, Ashish Sanjay Hiwale, Chandra Sekhar K, Chandrika T U, Rajeeb Kumar Nayak, Gangula Janardhan Reddy
Roto Artist: Aditya Prasad Panda, Akkshhey Wakarekar, Amit Kumar Shukla, Ankit Shaw, Avinash Molawade, Bade Mahendra, Bhushan Sanjay Tawade, Deepak Gupta, Jegadeesan Velayutham, Kundan Sahu, Manu P S, Michael Madhukar Alhat, Nilesh Ravindra Sutar, S Nikhilesh, Rahul Jagtap, Ravi Kant Mishra, Satram Veeravaraprasad, Soumalya Bhattacharyya, Sudev S, Sudha S Inamati, Tushar Suresh Bhat, Vishvajeet Kocharekar
Key Prep: Shubham Pawar
Prep Lead: Rahul Ajay Rana, Rahul Ajay Rana
2D Artist: Asif Khurshid Alam Ansari
Prep Artist: Gowthaman N, Ashish Bhanage, Sarika Jadhav
Editorial
Editor: Govert Janse
Colour
Colour Producer: Dan Hills
Senior Colourist: Philip Hambi
Colour Grading Assistant: Kennedy Dawson
Colour Grading Assistant: Rory Leighton
Colour Grading Assistant: Caitlin Donaldson